Skip to main content

Zorgverzekering

Basisverzekering

Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een zorgverzekering hebben. Het basispakket dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld de huisarts, apotheek en ziekenhuis. Zorgverzekeraars zijn verplicht iedereen als verzekerde voor de basisverzekering te accepteren. Voor de zorg uit het basispakket betaalt iedereen een vast bedrag aan de zorgverzekeraar. Jongeren tot 18 jaar betalen deze premie niet. Naast je basisverzekering kan je een aanvullende verzekering (zie hieronder) afsluiten.

De overheid bepaalt wat uit de basisverzekering wordt vergoed. Niet alle zorg uit de basisverzekering wordt volledig vergoed. Je betaalt ook eigen risico en soms een eigen bijdrage. Ook kan het zijn dat je moet bijbetalen als je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat. Zorg die niet in de basisverzekering zit, betaal je altijd zelf of uit een aanvullende verzekering.

Bij de zorgverzekering horen ook nog:

  • Aanvullende verzekering
  • Eigen risico
  • Zorgtoeslag
  • Budgetpolis
  • Studentenverzekeringen

Meer over zorgverzekeringen vind je op de website van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Aanvullende verzekering

Een aanvullende zorgverzekering sluit je af als je zorg vergoed wilt krijgen die niet in de basisverzekering valt. Bijvoorbeeld als je kosten maakt voor de tandarts of fysiotherapeut. De basisverzekering vergoedt deze kosten niet. Bekijk vooraf of de vergoedingen opwegen tegen de extra premie die je betaalt voor een aanvullende verzekering.

Eigen risico

De kosten van bijvoorbeeld behandelingen in het ziekenhuis en medicijnen tellen mee voor je eigen risico. Dit eigen risico is verplicht en begint vanaf € 385,-. De eerste € 385,- aan zorgkosten betaal je dan dus zelf. Huisartsenzorg is hierop een uitzondering en gaat niet af van je eigen risico. Maar als er aanvullende onderzoeken plaats moeten vinden (bijvoorbeeld een röntgenfoto of een uitstrijkje) dan komen deze kosten wel voor rekening van je eigen risico. Je kan met je zorgverzekeraar een hoger eigen risico afspreken, in ruil hiervoor krijg je korting op je premie.

Zorgtoeslag

Mogelijk kom je in aanmerking voor zorgtoeslag. Dit is een bijdrage in de kosten voor de zorgverzekering. Of je zorgtoeslag krijgt en hoe hoog de toeslag is, hangt af van je inkomen. Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer informatie en aanvragen van zorgtoeslag. Ben je klaar met studeren of ga je opeens meer verdienen? Vergeet dan niet om zelf je zorgtoeslag aan te passen om zo terugbetalen te voorkomen.

Budgetpolis

Een budgetpolis is goedkoop, maar heeft een aantal beperkingen. Voor budgetpolissen maken verzekeraars afspraken met een beperkt aantal ziekenhuizen en zorgverleners. Je moet dus goed weten welke zorgverleners wél worden vergoed. Dus kijk dat eerst na, want het geldt ook voor huisartsen. Als je je ergens anders laat behandelen, krijg je maar een percentage van de zorg vergoed en moet je zelf alsnog bijbetalen.

Studentenpolis

Elke zorgverzekeraar heeft ook wel een polis voor studenten. Het loont de moeite om de polissen te vergelijken. Dat kan onder andere via de site van de Studentenzorgverzekering. Op deze site is ook informatie te vinden over zorg en zorgverzekering als je naar het buitenland gaat voor bijvoorbeeld een stage.

zorgverzekering, eigen bijdrage, zorgkosten