Skip to main content

Depressie

Iedereen is wel eens verdrietig of somber. Meestal gaat dit gauw weer over. Bij een depressie gebeurt dit niet. Een depressie kan lang duren. Weken, maanden zelfs. Je bent dan te moe en te somber om iets te doen. Depressie is een ziekte. Het kan iedereen overkomen. Als je je zo voelt, ga dan naar je huisarts. Die zal je dan doorverwijzen naar de POH-GGZ binnen de praktijk. De POH-GGZ onderzoekt of je een depressie hebt, of dat er iets anders aan de hand is. Vaak moet je dan een vragenlijst invullen. Op deze website vind je al een korte vragenlijst die zicht geeft op symptomen van depressiviteit en somberheid. De score geeft slechts een indicatie van de kans dat je een depressie hebt. We zouden kunnen zeggen: hoe hoger de depressiescore, hoe groter de kans is dat je een depressie hebt. De test is volledig anoniem, er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wil je eerst even meer weten, een test doen, of met iemand praten? Speciaal voor jonge mensen tussen de 16-25 jaar is er de website Grip op je Dip.

De aanpak van depressie gaat in stappen. Eerst krijg je adviezen om de depressie aan te pakken, bijvoorbeeld door je dag te plannen en te gaan bewegen. Je krijgt gesprekken met een POH-GGZ, die helpt je beter om te gaan met problemen in het dagelijks leven. Als dat nog niet voldoende helpt, kan de huisarts of POH-GGZ je doorverwijzen naar een psycholoog of medicijnen voorschrijven.

Behandeling van depressie via de huisarts of POH-GGZ wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Ook de psychologische zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering, maar hiervoor geldt wel dat je eerst je eigen risico betaalt.

Klachten

  • Moe
  • Gevoelens van wanhoop, somberte
  • Concentratieverlies
  • Geen interesse meer ergens in
  • Zelfmoordgedachten
  • Slaapproblemen
  • Vermindering of juist toename gewicht

Als je aan zelfdoding denkt, bel dan met: 113 of 0800-0113. Je krijgt dan meteen gratis een therapeut aan de lijn. Ze hebben ook een chatfunctie. 

Tot en met december 2023 is in Utrecht de campagne ‘Unbox jezelf’ te bezoeken.