Skip to main content

Functiebeperking

Een beperking of functiebeperking betekent het hebben van een aandoening, beperking of handicap. Het betekent ook dat je als student beperkt kan worden door een aandoening. Vrijwel alle vormen van ziekte, aandoening, beperking of handicap vallen onder de term functiebeperking, denk aan:

Lichamelijke beperkingen als slecht zien of horen, motorische problemen, dyslexie, dyscalculie, chronische ziekten als reuma, of ME, hersenaandoeningen als vormen van autisme, het hebben van bijzondere ervaringen als stemmen horen, ADHD, depressie… alles wat je kan beperken in je functioneren.

Gemiddeld hebben ongeveer 3 op de 10 studenten een functiebeperking. 10% van hen wordt belemmerd tijdens de studie door een beperking. Sommige aandoeningen hebben meer invloed op het functioneren dan andere en sommige aandoeningen kunnen makkelijker gecompenseerd worden met hulpmiddelen of aanpassingen dan andere.

Vanuit de opleidingen is er aandacht voor studenten met een functiebeperking.

Bij de Hogelschool Utrecht

Bij de HKU

Bij het MBO in Utrecht

Bij de Universiteit voor Humanistiek

Bij de Universiteit Utrecht

Belangen organisaties

  • Het Solgu werkt in het belang van alle mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte in de stad Utrecht.

    Jongpit is een website van en voor jongeren over beperkingen en/of chronische aandoeningen.

    Mus en De Vraagbaak zijn specifiek gericht op studenten met een beperking of een chronische ziekte. Ze houden zich bezig met: