• Home
 • Burn out en depressie

Burn out en Depressie

Burn-out en depressie hebben klachten die op elkaar lijken: geen energie meer, sombere gevoelens en twijfelen aan jezelf. Toch zijn het twee verschillende aandoeningen.

Burn out

Een burn-out is het eindstadium van een langdurige periode van stress en (over)spanning. Hierdoor krijg je last van zowel lichamelijke als geestelijke uitputting. Je voelt je letterlijk ‘opgebrand’. Je hebt bijvoorbeeld moeite met opstaan, presteert slechter in je studie, ervaart slaapproblemen, of hebt fysieke klachten als buikpijn en hoofdpijn. De Stichting Mirro helpt bij het herkennen en voorkomen van een (beginnende) burn-out. De website biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om online te testen of iemand te maken heeft met werkstress of een beginnende burn-out.

Een burn-out krijg je niet alleen door werkstress, maar ontstaat ook door gebeurtenissen (bijvoorbeeld een overlijden) of spanningen in de privésfeer. Vaak is het de combinatie van die twee dat je te veel wordt. Met burn-out klachten kun je naar de huisarts gaan. Meestal begeleidt een praktijkondersteuner (poh-ggz) of de huisarts je bij het herstellen van een burn-out. Deze behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Soms is het nodig om je te verwijzen naar een psycholoog voor een passende behandeling. Behandeling van een burn-out door een psycholoog wordt doorgaans niet vergoed. Via deze link kun je opzoeken wat wel of niet wordt vergoed via de basis- of aanvullende verzekering.

Depressie

Iedereen is wel eens verdrietig of somber. Meestal gaat dit gauw weer over. Bij een depressie gebeurt dit niet. Een depressie kan lang duren. Weken, maanden zelfs. Je bent dan te moe en te somber om iets te doen. Depressie is een ziekte. Het kan iedereen overkomen. Als je je zo voelt, ga dan naar je huisarts. Die zal je dan doorverwijzen naar de POH-GGZ binnen de praktijk. De POH-GGZ onderzoekt of je een depressie hebt, of dat er iets anders aan de hand is. Vaak moet je dan een vragenlijst invullen. Op www.benjesomber.nl vind je al een korte vragenlijst die zicht geeft op symptomen van depressiviteit en somberheid. De score geeft slechts een indicatie van de kans dat je een depressie hebt. We zouden kunnen zeggen: hoe hoger de depressiescore, hoe groter de kans is dat je een depressie hebt. De test is volledig anoniem, er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

De aanpak van depressie gaat in stappen. Eerst krijg je adviezen om de depressie aan te pakken, bijvoorbeeld door je dag te plannen en te gaan bewegen. Je krijgt gesprekken met een POH-GGZ, die helpt je beter om te gaan met problemen in het dagelijks leven. Als dat nog niet voldoende helpt, kan de huisarts of POH-GGZ je doorverwijzen naar een psycholoog of medicijnen voorschrijven.

Behandeling van depressie via de huisarts of POH-GGZ wordt vergoed vanuit de basisverzekering. (link naar pagina)Ook de psychologische zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering, maar hiervoor geldt wel dat je eerst je eigen risico (link naar pagina)betaalt.

Klachten

Burn out

 • Geestelijke/lichamelijke uitputting
 • Moeite met opstaan
 • Slechte studieprestatie
 • Slaapproblemen
 • Buikpijn
 • Hoofdpijn

Depressie

 • Moe
 • Gevoelens van wanhoop, somberte
 • Concentratieverlies
 • Geen interesse meer ergens in
 • Zelfmoordgedachten
 • Slaapproblemen
 • Vermindering of juist toename gewicht


© Studentenzorgwijzer. Alle rechten voorbehouden.