Skip to main content

Gender en seksualiteit

De begrippen sekse, geslacht en gender worden vaak door elkaar gebruikt, maar dat kan niet zomaar in elke context. Sekse en geslacht verwijzen vooral naar lichamelijke kenmerken. Gender verwijst ook naar de sociale, culturele en psychologische kenmerken die ermee in verband gebracht worden.

Op de website van het Nederlands Jeugdinstituut is uitgebreide informatie te vinden over gender, seksuele oriëntatie en seksualiteit. Hierbij is ook aandacht voor de LHBTQI+, Coming out, Transgenders of asexualiteit.

Op deze website is een overzicht van allerlei belangenorganisaties voor de LHBTQIA+ gemeenschap in Utrecht te vinden. Ook zijn er landelijke steunpunten opgenomen.

Hieraan kunnen we ook nog Transgenderzorg Utrecht toevoegen. Dit is een netwerkorganisatie van professionals die transgender en nonbinaire personen begeleiden en behandelen in hun zoektocht en ontwikkeling.

Uitgaan

Pann is een Utrechtse organisatie die zich richt op de emancipatie van LGBTQIA+ ers en LGBTQIA+ jongeren in het bijzonder. Ze zijn vooral bekend van hun feesten.

Er is een Facebookpagina uit Utrecht (regionaal) met allerlei informatie rondom cultuur en emancipatie.