Skip to main content

Burn-out & stress

Burn-out en depressie hebben klachten die op elkaar lijken: geen energie meer, sombere gevoelens en twijfelen aan jezelf. Toch zijn het twee verschillende aandoeningen.

Een burn-out is het eindstadium van een langdurige periode van stress en (over)spanning. Hierdoor krijg je last van zowel lichamelijke als geestelijke uitputting. Je voelt je letterlijk ‘opgebrand’. Je hebt bijvoorbeeld moeite met opstaan, presteert slechter in je studie, ervaart slaapproblemen, of hebt fysieke klachten als buikpijn en hoofdpijn. De Stichting Mirro helpt bij het herkennen en voorkomen van een (beginnende) burn-out. De website biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om online te testen of iemand te maken heeft met werkstress of een beginnende burn-out.

Een burn-out krijg je niet alleen door werkstress, maar ontstaat ook door gebeurtenissen (bijvoorbeeld een overlijden) of spanningen in de privésfeer. Vaak is het de combinatie van die twee dat je te veel wordt. Met burn-out klachten kun je naar de huisarts gaan. Meestal begeleidt een praktijkondersteuner (poh-ggz) of de huisarts je bij het herstellen van een burn-out. Deze behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Soms is het nodig om je te verwijzen naar een psycholoog voor een passende behandeling. Behandeling van een burn-out door een psycholoog wordt niet altijd vergoed. Het kan wel zijn dat de onderliggende oorzaak van de burn-out wordt vergoed. Via deze link kun je opzoeken wat wel of niet wordt vergoed via de basis- of aanvullende verzekering.

Klachten

  • Geestelijke/lichamelijke uitputting
  • Moeite met opstaan
  • Slechte studieprestatie
  • Slaapproblemen
  • Buikpijn
  • Hoofdpijn