Skip to main content

Eenzaam

Uit de RIVM monitor in 2021 blijkt dat 80% van de studenten zich eenzaam voelt. Transitiemomenten (grote veranderingen, zoals de overstap van middelbare school naar studie) vergen veel van jongeren en jongvolwassenen. Je leven verandert en er wordt meer van je geëist. Dat maakt onzeker en geeft stress. Dat vormt, zeker in combinatie met lockdowns en beperkte sociale contacten, ook een voedingsbodem voor gevoelens van eenzaamheid, concludeerde Gerine Lodder van de Tilburg University.

Vooral voor studenten die in coronatijd als eerstejaars zijn begonnen is de eenzaamheid groot, zij hebben niet of nauwelijks de kans gehad om een sociaal netwerk op te bouwen.

Eenzaamheid kan letterlijk ziekmakend zijn. Aarzel niet om hulp in te roepen. Je kunt dat doen via de huisarts, die verwijst je dan door naar een psycholoog. Helaas zijn de wachttijden voor psychische ondersteuning momenteel erg lang.

Bijzonder in Utrecht is dat de huisarts je ook kan doorverwijzen via ‘Welzijn op Recept’. Sinds 2023 is er in Utrecht een samenwerkingsverband van bedrijven, overheid en bewoners tegen eenzaamheid: Utrecht Omarmt. Met ervaringsverhalen, projecten en achtergrondinformatie. 

(Studenten) psycholoog en coaching

Doorgaans zal de huisarts je doorverwijzen naar een psycholoog. Je kunt ook zelf contact zoeken met de studentenpsycholoog van de universiteit of de hogeschool. Aan de HU maak je een afspraak via je studentendecaan. Klik hier voor meer informatie en de contactgegevens. Voor de Universiteit Utrecht klik je hier voor meer informatie over de studentenpsycholoog. Bij de UU geldt dat je eenmalig € 25,00 moet betalen voor de intake. Je kunt bij de UU ook hulp vragen van een coach, dat kan ook online of via chat. Klik hier voor meer informatie.

Wat kun je zelf doen?

Je kunt je aanmelden bij een studievereniging. Veel opleidingen in Utrecht hebben een eigen studievereniging.

Daarnaast kun je lid worden van een studentenvereniging. Deze zijn niet direct gekoppeld aan een bepaalde studie, maar hebben een andere basis, bijvoorbeeld een levensbeschouwelijke insteek of een hobby.

En er zijn natuurlijk ook nog sport- en culturele verenigingen waar je lid van kunt worden.

Stichting Join Us brengt jongeren in contact met leeftijdsgenoten en helpt ze sociaal sterker worden. Je kunt ook bij het Nizu meedoen met een maatjesproject. Praten over je eenzaamheid kan via Humanitas of de Luisterlijn. En bij de Stichting Eet Mee kun je koken en eten met anderen. 

Kijk voor meer ideeën op de Student & Zorgkaart van Vidius.