Skip to main content

Ziekenhuis

De huisarts kan je doorverwijzen naar het ziekenhuis. Je hebt dus altijd een verwijzing van de huisarts nodig voor een bezoek aan het ziekenhuis. Je kunt in overleg met je huisarts beslissen naar welk ziekenhuis je toe wilt. Check wel bij je zorgverzekering of zij ook een contract hebben met dit ziekenhuis. In de regel is dat het ziekenhuis in de buurt. In Utrecht zijn er drie ziekenhuizen:

Spoedeisende hulp

De spoedeisende hulp is er voor levensbedreigende situaties en gevestigd in het ziekenhuis. Alle zorg bij de spoedeisende hulp valt onder het (verplicht) eigen risico. Een bezoek aan de huisarts bij de huisartsenpost valt niet onder het (verplicht) eigen risico. Het is dus verstandig om voor medische hulp, behalve als er sprake is van een levensbedreigende situatie, eerst naar de huisarts of -buiten kantooruren- de huisartsenpost te gaan. Als het nodig is, verwijst de huisarts door naar het ziekenhuis.

Eigen risico zorgverzekering

Alle zorg die je in het ziekenhuis krijgt wordt verrekend met het eigen risico van je zorgverzekering. Dat geldt ook voor een bezoek aan de Eerste Hulppost (EHBO) of Spoedeisende hulp in het ziekenhuis.

Waarvoor

  • Je wordt doorgestuurd door je huisarts
  • Specialistische zorg is nodig
  • Er is onderzoek nodig, bijvoorbeeld röntgenfoto
  • En verder alleen in noodgevallen