Skip to main content

Partners

Deze website is ontstaan als initiatief van de Geïntegreerde eerstelijnszorg in de wijk Utrecht Oost. In 2021 is de website op verzoek van en gefinancierd door de koepelorganisatie Sterkz.org Utrecht helemaal vernieuwd.

Partners in deze website zijn verder: paramedische beroepsgroepen uit Utrecht-stad, Buurtteams Utrecht, VIDIUS (belangenbehartiger van studenten en studentenorganisaties in Utrecht), Gemeente Utrecht, Netwerk Student en Zorg Utrecht.